Kierunek:
Krzyżowice Bajka - Śląska
Dni robocze
 
Dni robocze - wolne od nauki szkolnej
 
Soboty
 
Niedziele i święta
 
Objaśnienia:
G
− kurs do: Główna - Pętla
K
− kurs do: Krzyżowice Bajka -Śląska
S
− kurs do: Osińska - Wisus