Kierunek:
Rybnicka - Granica
Dni robocze
 
Dni robocze - wolne od nauki szkolnej
 
Soboty
 
Niedziele i święta