Kierunek:
Al. Jana Pawła II - Bajerówka
Dni robocze
 
Dni robocze - wolne od nauki szkolnej
 
Soboty
 
Objaśnienia:
– Uwaga! Kursuje z pominięciem: Boguszowicka.
D
– kurs do: Dworzec Autobusowy