Przystanek:
Rybnicka - Pałki  8
Kierunek:
Wygoda - Północna
Dni robocze
 
Dni robocze - wolne od nauki szkolnej
 
Soboty
 
Objaśnienia:
R
− kurs do: Rybnicka - Granica