Kierunek:
Wygoda - Północna
Dni robocze
 
Dni robocze - wolne od nauki szkolnej
 
Objaśnienia:
R
− kurs do: Rybnicka - Granica
Y
− kurs przez: Rybnicka - Kłapczyka >> Rybnicka - Strefa